Toàn cảnh: Long An phát động cuộc vận động cử tri hiến kế xây dựng quê hương

Nông Nghiệp một năm trước
Long An vận động cử tri hiến kế xây dựng chính quyền thân thiện

Long An vận động cử tri hiến kế xây dựng chính quyền thân thiện

Cuộc vận động “Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An” qua các tầng lớp nhân dân trên 3 lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội và xây chính quyền thân thiện. tới bài gốc


Nhà Đầu Tư một năm trước
Lần đầu tiên tỉnh Long An phát động 'cử tri hiến kế xây dựng quê hương'

Lần đầu tiên tỉnh Long An phát động 'cử tri hiến kế xây dựng quê hương' Ngày 26/6, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An đã tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An. Cuộc vận động với chủ đề: Long An: Giàu mạnh; Người dân: vui vẻ - hạnh phúc; Xã hội: an toàn – văn minh; Chính quyền: trong sạch – vững mạnh. tới bài gốc


Lao Động một năm trước
Tổ chức lễ phát động "Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An"

Tổ chức lễ phát động "Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An" Ngày 26.6, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức lễ phát động "Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An". Một trong những mục tiêu của hoạt động lớn này là nhằm xây dựng chính quyền các cấp tỉnh Long An “ trong sạch – vững mạnh”. tới bài gốc


Thanh Niên một năm trước
Long An phát động 'Cử tri hiến kế xây dựng quê hương'

Long An phát động 'Cử tri hiến kế xây dựng quê hương' Anh Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh đoàn Long An, cho biết các cấp Đoàn, Hội của tỉnh sẽ hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động "Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An" do HĐND tỉnh này phát động. tới bài gốc


Nhân Dân một năm trước
Phát động cuộc thi cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An

Phát động cuộc thi cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An Sáng 26/6, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Cuộc vận động “Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An” với mục tiêu xây dựng tỉnh Long An giàu mạnh-người dân vui vẻ, hạnh phúc-xã hội an toàn, văn minh-chính quyền trong sạch, vững mạnh. tới bài gốc


Tiền Phong một năm trước
Long An mời gọi người dân hiến kế xây dựng, phát triển quê hương

Long An mời gọi người dân hiến kế xây dựng, phát triển quê hương Cuộc vận động nhằm mở rộng dân chủ, huy động trí tuệ, lắng nghe các ý tưởng, hiến kế của các tầng lớp nhân dân về những giải pháp đổi mới, đột phá phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền. tới bài gốc


Báo Tin Tức một năm trước
Phát động Cuộc vận động 'Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An'

Phát động Cuộc vận động 'Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An' Sáng 26/6, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An”. tới bài gốc


Báo Pháp Luật một năm trước
Long An tổ chức lễ phát động "Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An"

Long An tổ chức lễ phát động "Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An" (PLVN) - Sáng 26/6, tỉnh Long An tổ chức lễ phát động Cuộc vận động "Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An" với chủ đề: “Long An: giàu - mạnh; Người dân: vui vẻ - hạnh phúc; Xã hội: an toàn - văn minh; Chính quyền: trong sạch - vững mạnh”. tới bài gốc


Doanh Nghiệp Hội Nhập một năm trước
Long An: Tổ chức vận động cử tri hiến kế xây dựng quê hương

Long An: Tổ chức vận động cử tri hiến kế xây dựng quê hương Sáng 26/6, tỉnh Long An chính thức tổ chức lễ phát động Cuộc vận động "Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An" nhằm thi đua, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2023. tới bài gốc


Sài Gòn Giải Phóng một năm trước
Vận động "Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An"

Vận động "Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An" Sáng 26-6, HĐND – UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức lễ phát động "Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An". tới bài gốc


Dân Việt một năm trước
Cử tri hiến kế xây dựng Long An giữ vững vị trí đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Cử tri hiến kế xây dựng Long An giữ vững vị trí đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long Đến năm 2025, Long An giữ vững vị trí dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. tới bài gốc


Phụ Nữ Online một năm trước
Long An kêu gọi người dân hiến kế xây dựng tỉnh giàu, mạnh

Long An kêu gọi người dân hiến kế xây dựng tỉnh giàu, mạnh Sáng 26/6, Long An tổ chức Cuộc vận động “Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An. tới bài gốc


Pháp Luật TPHCM một năm trước
Long An phát động đợt 'hiến kế xây dựng quê hương'

Long An phát động đợt 'hiến kế xây dựng quê hương' (PLO)- Cuộc vận động “Cử tri hiến kế xây dựng quê hương” nhằm tìm những giải pháp đổi mới, đột phá phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Long An. tới bài gốc


Công An Nhân Dân một năm trước
Phát động cuộc vận động “Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An” - Báo Công an nhân dân điện tử

Phát động cuộc vận động “Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An” - Báo Công an nhân dân điện tử Với mong muốn nhận được sự đồng hành, đóng góp của các tầng lớp nhân dân với sự phát triển bền vững của tỉnh Long An, sáng 26/6, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An”... tới bài gốc


Người Lao Động một năm trước
Long An phát động cuộc vận động cử tri hiến kế xây dựng quê hương

Long An phát động cuộc vận động cử tri hiến kế xây dựng quê hương (NLĐO) – Bí thư Tỉnh ủy Long An kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhất là các hội đồng hương Long An quan tâm hiến kế, luôn hướng về tỉnh nhà... tới bài gốc


Doanh Nghiệp Việt Nam một năm trước
Doanh nghiệp cam kết đồng hành, hiến kế xây dựng quê hương Long An - Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam

Doanh nghiệp cam kết đồng hành, hiến kế xây dựng quê hương Long An - Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam DNVN - Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An cam kết, sẽ đồng hành và vận động doanh nghiệp hưởng ứng cuộc vận động... tới bài gốc