Toàn cảnh: Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV: Quốc hội chính thức thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Báo Dân Tộc một năm trước
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV: Quốc hội chính thức thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV: Quốc hội chính thức thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Sáng 20/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khoá XV đã chính thức thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi) với 94,33% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. tới bài gốc


Đại Đoàn Kết một năm trước
Quốc hội bấm nút thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Quốc hội bấm nút thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi) Ngày 20/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Hợp tác xã sửa đổi với 94,33% ĐBQH tán thành. tới bài gốc


Mekong ASEAN một năm trước
Hợp tác xã không được huy động vốn trong và ngoài thành viên để cho vay nội

Hợp tác xã không được huy động vốn trong và ngoài thành viên để cho vay nội Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng 20/6, tại Nhà Quốc hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi)... tới bài gốc


Công Thương một năm trước
Luật Hợp tác xã (sửa đổi) có gì mới?

Luật Hợp tác xã (sửa đổi) có gì mới? Sáng 20/6, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, với 94,33% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi). tới bài gốc


Tiền Phong một năm trước
Bỏ quy định chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong Hợp tác xã

Bỏ quy định chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong Hợp tác xã Sáng 20/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Dự thảo Luật được Quốc hội thông qua đã bỏ quy định về chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã. tới bài gốc


VTC một năm trước
Hợp tác xã không được huy động vốn trong và ngoài thành viên để cho vay nội bộ

Hợp tác xã không được huy động vốn trong và ngoài thành viên để cho vay nội bộ Theo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, hợp tác xã không được thực hiện việc huy động vốn trong và ngoài thành viên để cho vay nội bộ. tới bài gốc


Thông Tấn Xã Việt Nam một năm trước
Kỳ họp thứ 5: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Hợp tác xã sửa đổi

Kỳ họp thứ 5: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Hợp tác xã sửa đổi Luật hợp tác xã (sửa đổi) gồm 12 chương với 115 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, quy định về thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể, phá sản của tổ hợp tác, hợp tác xã... tới bài gốc