Toàn cảnh: Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) cần có quy định về đảm bảo an ninh nguồn nước

Tạp Chí Kinh tế Sài Gòn một năm trước
Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) cần có quy định về đảm bảo an ninh nguồn nước

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) cần có quy định về đảm bảo an ninh nguồn nước

(KTSG Online) - Tại kỳ họp Quốc hội, thảo luận về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), nhiều đại biểu cho rằng dự thảo luật cần có quy định về đảm bảo an... tới bài gốc


VnEconomy một năm trước
Kiểm soát sử dụng nước hiệu quả, tiếp cận theo hướng tuần hoàn, tái sử dụng

Kiểm soát sử dụng nước hiệu quả, tiếp cận theo hướng tuần hoàn, tái sử dụng Chuyển đổi mô hình quản lý tài nguyên nước theo hướng tuần hoàn, góp phần đảm bảo việc phát triển kinh tế và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy tuần hoàn, tái sử dụng nước thải là một trong những giải pháp cần tập trung nhằm bảo vệ an ninh nguồn nước ở Việt Nam... tới bài gốc


Thông Tấn Xã Việt Nam một năm trước
Luật Tài nguyên nước phải đảm bảo được về an ninh nguồn nước

Luật Tài nguyên nước phải đảm bảo được về an ninh nguồn nước Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đòi hỏi cần phải có những quy định, giải pháp quyết liệt để ngăn ngừa nguy cơ mất an ninh nguồn nước. tới bài gốc


Nhân Dân một năm trước
Xây dựng chính sách phù hợp để quản lý tài nguyên nước hiệu quả

Xây dựng chính sách phù hợp để quản lý tài nguyên nước hiệu quả Nêu rõ vai trò quan trọng của nước, đặc biệt là nguồn nước ngọt, nước sạch, đại biểu Quốc hội cho rằng, bên cạnh việc khắc phục các bất cập hiện nay, việc sửa đổi Luật Tài nguyên nước phải bảo đảm xây dựng chính sách cho thật sự phù hợp, để công tác quản lý tài nguyên nước thật sự hiệu quả. tới bài gốc