Toàn cảnh: 'Một đời người một rừng cây' có lời tiếng Anh, Pháp: Dịch thuật là sự giao thoa văn hóa

Thanh Niên một năm trước

'Một đời người một rừng cây' có lời tiếng Anh, Pháp: Dịch thuật là sự giao thoa văn hóa

Dịch thuật chính sự giao thoa văn hóa giữa tiếng nước ngoài và tiếng Việt cũng như quảng bá đến bạn bè năm châu cái hay cái đẹp của dân tộc... tới bài gốc