Toàn cảnh: Ngân hàng Trung ương Đức cảnh báo nền kinh tế Đức sẽ suy thoái nhẹ năm nay

Tạp Chí Công Thương một năm trước
Ngân hàng Trung ương Đức cảnh báo nền kinh tế Đức sẽ suy thoái nhẹ năm nay

Ngân hàng Trung ương Đức cảnh báo nền kinh tế Đức sẽ suy thoái nhẹ năm nay

Ngân hàng Trung ương Đức nhận định nền kinh tế Đức sẽ suy thoái ở mức âm 0,3% trong năm nay. Giới quan sát cảnh báo Đức có thể sẽ ghi nhận tăng trưởng yếu kéo dài, khác với các lần phục hồi tốt trước đây. tới bài gốc