Toàn cảnh: Nghịch lý dự án nhà ở xã hội ế ẩm, mòn mỏi chờ khách mua

Lao Động một năm trước
Nghịch lý dự án nhà ở xã hội ế ẩm, mòn mỏi chờ khách mua

Nghịch lý dự án nhà ở xã hội ế ẩm, mòn mỏi chờ khách mua

Mặc dù có những dự án nhà ở xã hội khi mở bán được rất nhiều người dân quan tâm, thậm chí chen lấn, xếp hàng để nộp hồ sơ. Tuy nhiên, cũng có những dự án phải đến 27 lần thông báo tiếp nhận hồ sơ vẫn chưa bán hết. tới bài gốc