Toàn cảnh: Ngoại giao gấu trúc trong quan hệ Trung - Nhật: Sứ giả chữa lành!

Thời Đại một năm trước

Ngoại giao gấu trúc trong quan hệ Trung - Nhật: Sứ giả chữa lành!

Những cặp gấu trúc mang thông điệp hòa giải được Trung Quốc gửi tới Nhật Bản trong suốt năm thập kỷ qua đã trở thành người bạn của người dân xứ sở Mặt trời mọc, góp phần tạo ra một “vách ngăn” làm giảm xung đột khi quan hệ Trung-Nhật đứng giữa ngã ba đường đầy gian khó. tới bài gốc