Toàn cảnh: Có một phong cách báo chí Nguyễn Ái Quốc trên đất Pháp…

Công Luận một năm trước
Có một phong cách báo chí Nguyễn Ái Quốc trên đất Pháp…

Có một phong cách báo chí Nguyễn Ái Quốc trên đất Pháp…

Trong rất nhiều dấu ấn mà người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc đã để lại trên đất Pháp trong những năm tháng sống và đấu tranh, tìm kiếm độc lập, tự do cho đất nước hình chữ S, có dấu ấn đậm nét trên mặt trận báo chí. tới bài gốc


Tiền Phong một năm trước
Nguyễn Ái Quốc - người sáng lập báo Người cùng khổ

Nguyễn Ái Quốc - người sáng lập báo Người cùng khổ Năm 1921, tại thủ đô Paris, Pháp, Nguyễn Ái Quốc cùng một số nhà cách mạng châu Phi, và Mỹ La Tinh, nhóm họp thành lập “Hội Liên hiệp Thuộc địa”, đứng lên đấu tranh tự giải phóng cho mình. tới bài gốc