Toàn cảnh: Nhận trợ cấp thất nghiệp khi đã có việc làm thì phải trả lại

Lao Động một năm trước
Nhận trợ cấp thất nghiệp khi đã có việc làm thì phải trả lại

Nhận trợ cấp thất nghiệp khi đã có việc làm thì phải trả lại

Bạn đọc có emaill tienbuixxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đã có việc làm được 1 tháng, nhưng chưa kịp thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm và vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp . Tôi có phải trả lại tiền trợ cấp thất nghiệp đã nhận khi đã có việc làm không? tới bài gốc