Toàn cảnh: Nhân viên hàng không vi phạm sẽ không bị cấm hành nghề cả đời

Pháp Luật TPHCM một năm trước

Nhân viên hàng không vi phạm sẽ không bị cấm hành nghề cả đời

(PLO)- Bộ GTVT đang hoàn thiện và tổ chức thẩm định dự thảo thông tư thay thế Thông tư 46/2013 của bộ trưởng Bộ GTVT về hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không. tới bài gốc