Toàn cảnh: PGS.TS Tạ Quang Đông làm giám khảo Piano cuộc thi P.I. Tchaikovsky- Nga 2023

VTV một năm trước
PGS. TS Tạ Quang Đông sang Nga làm giám khảo Piano cuộc thi P.I. Tchaikovsky

PGS. TS Tạ Quang Đông sang Nga làm giám khảo Piano cuộc thi P.I. Tchaikovsky

VTV.vn - PGS. TS Tạ Quang Đông là người Việt Nam đầu tiên được mời làm BGK hạng mục Piano tại cuộc thi P.I. Tchaikovsky của Nga, sau 65 năm kể từ 1958 khi sự kiện bắt đầu. tới bài gốc


Công Luận một năm trước
PGS.TS Tạ Quang Đông làm giám khảo cuộc thi Tchaikovsky

PGS.TS Tạ Quang Đông làm giám khảo cuộc thi Tchaikovsky (CLO) PGS.TS Tạ Quang Đông là người Việt đầu tiên được mời làm giám khảo hạng mục Piano tại cuộc thi P.I. Tchaikovsky sau 65 năm kể từ khi cuộc thi này được tổ chức. tới bài gốc


Tiền Phong một năm trước
PGS.TS Tạ Quang Đông được mời sang Nga làm giám khảo

PGS.TS Tạ Quang Đông được mời sang Nga làm giám khảo PGS. TS Tạ Quang Đông là người Việt Nam đầu tiên được mời làm ban giám khảo hạng mục Piano tại cuộc thi P.I. Tchaikovsky của Nga sau 65 năm tổ chức. tới bài gốc


VOV một năm trước
PGS.TS Tạ Quang Đông làm giám khảo Piano cuộc thi P.I. Tchaikovsky- Nga 2023

PGS.TS Tạ Quang Đông làm giám khảo Piano cuộc thi P.I. Tchaikovsky- Nga 2023 VOV.VN - PGS.TS Tạ Quang Đông là người Việt Nam đầu tiên được mời làm ban giám khảo hạng mục Piano tại cuộc thi P.I. Tchaikovsky của Nga, sau 65 năm kể từ 1958 khi sự kiện bắt đầu. tới bài gốc


VietNamNet một năm trước
Tạ Quang Đông làm giám khảo cuộc thi Tchaikovsky sau 65 năm

Tạ Quang Đông làm giám khảo cuộc thi Tchaikovsky sau 65 năm PGS.TS Tạ Quang Đông là người Việt Nam đầu tiên được mời làm ban giám khảo hạng mục Piano tại cuộc thi P.I. Tchaikovsky của Nga, sau 65 năm kể từ 1958 khi sự kiện bắt đầu. tới bài gốc