Toàn cảnh: Phải bảm đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất, tiêu dùng của nhân dân

VnEconomy một năm trước
Phải bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất, tiêu dùng

Phải bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất, tiêu dùng

Thủ tướng yêu cầu EVN, TKV, PVN, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan tăng cường công tác phối hợp có hiệu quả, tất cả vì mục tiêu chung là phải bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân…... tới bài gốc


Tạp Chí Xây Dựng một năm trước
Thủ tướng yêu cầu đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được giao và tăng cường công tác phối hợp có hiệu quả, tất cả vì mục tiêu chung là phải bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. tới bài gốc


Tạp Chí Tài Chính một năm trước
Phải bảo đảm cung ứng đủ than trong nước cho sản xuất điện

Phải bảo đảm cung ứng đủ than trong nước cho sản xuất điện Để khắc phục khó khăn về cung ứng điện hiện nay, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đông Bắc phải bảo đảm cung ứng đủ than trong nước cho sản xuất điện và các ngành công nghiệp khác; phấn đấu các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tăng từ 10% - 15% so với kế hoạch đề ra. tới bài gốc


Thông Tấn Xã Việt Nam một năm trước
Bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân

Bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân Thủ tướng yêu cầu EVN, TKV, PVN, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp có hiệu quả, tất cả vì mục tiêu chung là bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. tới bài gốc


Dân Trí một năm trước
Thủ tướng yêu cầu phải cung ứng đủ điện cho nhân dân

Thủ tướng yêu cầu phải cung ứng đủ điện cho nhân dân (Dân trí) - Thủ tướng yêu cầu EVN, TKV, PVN, Bộ Công Thương có trách nhiệm tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phải bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. tới bài gốc


Một Thế Giới một năm trước
Phải bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất, tiêu dùng của người dân

Phải bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất, tiêu dùng của người dân Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 245/TB-VPCP ngày 26.6.2023 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp, kiểm tra về tình hình sản xuất và cung ứng điện tại một số nhà máy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và cung ứng than trong nước cho sản xuất điện. tới bài gốc


Thương Hiệu Và Sản Phẩm một năm trước
Thủ tướng yêu cầu phải bảm đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất, tiêu dùng của nhân dân

Thủ tướng yêu cầu phải bảm đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất, tiêu dùng của nhân dân Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 245/TB-VPCP ngày 26/6/2023 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp, kiểm tra về tình hình sản xuất và cung ứng điện tại một số nhà máy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và cung ứng than trong nước cho sản xuất điện. tới bài gốc


VTC một năm trước
Thủ tướng yêu cầu cung ứng đủ điện cho nhân dân, cung ứng than trong nước cho sản xuất điện

Thủ tướng yêu cầu cung ứng đủ điện cho nhân dân, cung ứng than trong nước cho sản xuất điện Thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm cung ứng đủ điện cho nhân dân, cung ứng than trong nước cho sản xuất điện tại Thông báo số 245/TB-VPCP ngày 26/6/2023. tới bài gốc


Tạp Chí Công Thương một năm trước
Tập trung khắc phục sự cố các nhà máy, bảo đảm cung ứng đủ than cho sản xuất điện

Tập trung khắc phục sự cố các nhà máy, bảo đảm cung ứng đủ than cho sản xuất điện Kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp, kiểm tra về tình hình sản xuất và cung ứng điện tại một số nhà máy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và cung ứng than trong nước cho sản xuất điện. tới bài gốc


Diễn Đàn Doanh Nghiệp một năm trước
TIN NÓNG CHÍNH PHỦ: Đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất, tiêu dùng của nhân dân

TIN NÓNG CHÍNH PHỦ: Đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất, tiêu dùng của nhân dân Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, tất cả vì mục tiêu chung là phải bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. tới bài gốc


Công Thương một năm trước
Tăng cường phối hợp đảm bảo đủ than trong nước cho sản xuất điện

Tăng cường phối hợp đảm bảo đủ than trong nước cho sản xuất điện Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải bảo đảm cung ứng đủ than trong nước cho sản xuất điện theo Thông báo số 245/TB-VPCP ngày 26/6/2023 của Văn phòng Chính phủ. tới bài gốc


Lao Động một năm trước
Bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất, tiêu dùng của nhân dân

Bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất, tiêu dùng của nhân dân Ngày 26.6, Văn phòng Chính phủ phát đi Thông báo số 245/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp, kiểm tra về tình hình sản xuất và cung ứng điện tại một số nhà máy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và cung ứng than trong nước cho sản xuất điện. tới bài gốc


Báo Chính Phủ một năm trước
Phải bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất, tiêu dùng của nhân dân

Phải bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất, tiêu dùng của nhân dân kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp, kiểm tra về tình hình sản xuất và cung ứng điện tại một số nhà máy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và cung ứng than trong nước cho sản xuất điện. tới bài gốc


Báo Chính Phủ một năm trước
Phải bảm đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất, tiêu dùng của nhân dân

Phải bảm đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất, tiêu dùng của nhân dân kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp, kiểm tra về tình hình sản xuất và cung ứng điện tại một số nhà máy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và cung ứng than trong nước cho sản xuất điện. tới bài gốc