Toàn cảnh: Phân bổ, điều chỉnh vốn đầu tư công 2021 - 2025: Kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng

Báo Đấu Thầu một năm trước
Phân bổ, điều chỉnh vốn đầu tư công 2021 - 2025: Kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng

Phân bổ, điều chỉnh vốn đầu tư công 2021 - 2025: Kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng

(BĐT) - Với tỷ lệ 96,36% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (KTXH); phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công (ĐTC) trung hạn vốn ngân sách trung ương (TW) giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TW năm 2023 của các chương trình mục tiêu quốc gia. tới bài gốc


Tạp Chí Kinh tế Sài Gòn một năm trước
Chuyển gần 24.600 tỉ đồng vốn ngân sách đầu tư công từ trung ương cho 10 tỉnh

Chuyển gần 24.600 tỉ đồng vốn ngân sách đầu tư công từ trung ương cho 10 tỉnh (KTSG Online) - Sáng 22-6, trong phiên thảo luận quốc hội, các đại biểu đã nhất trí với việc chuyển gần 24.600 tỉ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn... tới bài gốc


Vietnam Finance một năm trước
Được giao 94.000 tỷ, Bộ Giao thông - Vận tải không dùng hết, chuyển bớt cho 10 tỉnh

Được giao 94.000 tỷ, Bộ Giao thông - Vận tải không dùng hết, chuyển bớt cho 10 tỉnh (VNF) - Quốc hội điều chỉnh giảm hơn 24.594 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 đã phân bổ để điều chỉnh tăng tương ứng cho 10 địa phương. tới bài gốc


Báo Đấu Thầu một năm trước
Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH (BĐT) - Sáng 22/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia với tỷ lệ 96,36% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành. tới bài gốc


Thương Gia Online một năm trước
Điều chỉnh hơn 24.000 tỷ vốn ngân sách Trung ương đã giao cho Bộ Giao thông vận tải

Điều chỉnh hơn 24.000 tỷ vốn ngân sách Trung ương đã giao cho Bộ Giao thông vận tải Sáng 22/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh hơn 24.000 tỷ vốn trung hạn từ ngân sách Trung ương đã giao cho Bộ Giao thông vận tải về các địa phương... tới bài gốc


VTV một năm trước
Quốc hội thông qua Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) và một số nội dung quan trọng khác

Quốc hội thông qua Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) và một số nội dung quan trọng khác VTV.vn - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng nay, 22/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) và một số nội dung quan trọng khác. tới bài gốc


Bảo Vệ Pháp Luật một năm trước
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Ngày 22 6, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia với tỷ lệ 96,36 tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành... tới bài gốc


Tài Chính Doanh Nghiệp một năm trước
Bộ Giao thông Vận tải bị giảm gần 25 nghìn tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn

Bộ Giao thông Vận tải bị giảm gần 25 nghìn tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm 24.594,3 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 đã phân bổ cho Bộ Giao thông Vận tải để điều chỉnh tăng tương ứng cho các địa phương. tới bài gốc


Báo Chính Phủ một năm trước
Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số vấn đề tài chính, ngân sách

Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số vấn đề tài chính, ngân sách Ngày 22/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội... tới bài gốc


VnExpress một năm trước
Giảm hơn 24.500 tỷ đồng vốn đầu tư công của Bộ Giao thông Vận tải

Giảm hơn 24.500 tỷ đồng vốn đầu tư công của Bộ Giao thông Vận tải Quốc hội thông qua việc giảm hơn 24.594 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 đã giao Bộ Giao thông Vận tải để chuyển cho các địa phương. tới bài gốc


VnMedia một năm trước
Thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH

Thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH (VnMedia) - Nghị quyết đã Quyết nghị rõ nhiều nội dung cụ thể liên quan đến: Phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025; Phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. tới bài gốc


Báo Dân Tộc một năm trước
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV: Quốc hội Giao danh mục vốn các dự án thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV: Quốc hội Giao danh mục vốn các dự án thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế Sáng 22/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội... tới bài gốc


Tạp Chí Xây Dựng một năm trước
Phân bổ hơn 13,3 nghìn tỷ đồng cho dự án đủ thủ tục đầu tư

Phân bổ hơn 13,3 nghìn tỷ đồng cho dự án đủ thủ tục đầu tư Sáng 22/6, hơn 96,3% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó phân bổ hơn 13,3 nghìn tỷ đồng cho các dự án đủ thủ tục đầu tư thuộc các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. tới bài gốc


VnEconomy một năm trước
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn : Quốc hội biểu quyết phân bổ thêm gần 26.000 tỷ đồng cho 17 bộ ...

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn : Quốc hội biểu quyết phân bổ thêm gần 26.000 tỷ đồng cho 17 bộ ... Ngày 22/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn chương trình phục hồi; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các chương trình mục tiêu quốc gia... tới bài gốc


Nhân Dân một năm trước
Phân bổ hàng chục nghìn tỷ đồng số vốn còn lại của chương trình phục hồi, kế hoạch đầu tư công trung hạn

Phân bổ hàng chục nghìn tỷ đồng số vốn còn lại của chương trình phục hồi, kế hoạch đầu tư công trung hạn Quốc hội đồng ý phân bổ 13.369,468 tỷ đồng số vốn còn lại của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, 25.995,167 tỷ đồng số vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương để thực hiện các dự án đủ thủ tục đầu tư. tới bài gốc


Kinh Tế Đô Thị một năm trước
Làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư

Làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư Kinhtedothi-Đây là một phần nội dung Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025; Phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 được Quốc hội thông qua sáng 22/6. tới bài gốc


Lao Động một năm trước
Giao danh mục vốn các dự án thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế

Giao danh mục vốn các dự án thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế Quốc hội quyết nghị phân bổ 13.369,468 tỉ đồng số vốn còn lại của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để thực hiện các dự án đủ thủ tục đầu tư, đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. tới bài gốc


Phụ Nữ Online một năm trước
Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn

Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Với hơn 96% ĐBQH tham gia tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. tới bài gốc


VOV một năm trước
Quốc hội phân bổ hơn 13 nghìn tỷ đồng cho đầu tư công trung hạn

Quốc hội phân bổ hơn 13 nghìn tỷ đồng cho đầu tư công trung hạn VOV.VN - Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển KTXH; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTƯ giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSTƯ năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Quốc hội thông qua. tới bài gốc


Hải Quan một năm trước
Quốc hội thông qua nghị quyết về phân bổ vốn và kế hoạch đầu tư công

Quốc hội thông qua nghị quyết về phân bổ vốn và kế hoạch đầu tư công Với tỷ lệ 96,36% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công... tới bài gốc


Một Thế Giới một năm trước
Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia. tới bài gốc


Thời Báo Ngân Hàng một năm trước
Thông qua Nghị quyết về một số vấn đề tài chính, ngân sách

Thông qua Nghị quyết về một số vấn đề tài chính, ngân sách Sáng 22/6/2023, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quyết nghị một số vấn đề tài chính, ngân sách... tới bài gốc


Công An Nhân Dân một năm trước
Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội - Báo Công an nhân dân điện tử

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội - Báo Công an nhân dân điện tử Quốc hội quyết nghị phân bổ 13.369,468 tỷ đồng số vốn còn lại của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương để thực hiện các dự án đủ thủ tục đầu tư. tới bài gốc


Tạp Chí Tài Chính một năm trước
Phân bổ hơn hơn 13.000 tỷ đồng vốn còn lại của Chương trình phục hồi

Phân bổ hơn hơn 13.000 tỷ đồng vốn còn lại của Chương trình phục hồi Sáng 22/6/2023, với 476/482 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 96,36% tổng số đại biểu, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia. tới bài gốc


Mekong ASEAN một năm trước
Chuyển gần 25.000 tỷ đồng vốn đã phân bổ cho Bộ GTVT về 10 tỉnh

Chuyển gần 25.000 tỷ đồng vốn đã phân bổ cho Bộ GTVT về 10 tỉnh Quốc hội điều chỉnh giảm hơn 24.594 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 đã phân bổ cho Bộ GTVT để điều chỉnh tăng tương ứng cho 10 địa phương. tới bài gốc


Thời Báo Tài Chính Việt Nam một năm trước
Phân bổ hơn 13 nghìn tỷ đồng cho các dự án đã đủ thủ tục

Phân bổ hơn 13 nghìn tỷ đồng cho các dự án đã đủ thủ tục Sáng 22/6, với đa số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, Quốc hội quyết định phân bổ 13.369,468 tỷ đồng số vốn còn lại của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. tới bài gốc


Quân Đội Nhân Dân một năm trước
Phân bổ vốn còn lại để phục hồi và phát triển kinh tế

Phân bổ vốn còn lại để phục hồi và phát triển kinh tế Nghị quyết quyết định phân bổ hơn 13 000 tỷ đồng số vốn còn lại của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội cho các Bộ, cơ quan... tới bài gốc


Giáo Dục Và Thời Đại một năm trước
Quốc hội thông qua Nghị quyết quyết nghị một số vấn đề tài chính

Quốc hội thông qua Nghị quyết quyết nghị một số vấn đề tài chính GD&TĐ - Sáng 22/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quyết nghị một số vấn đề tài chính, ngân sách tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. tới bài gốc


Dân Trí một năm trước
Quốc hội thông qua Nghị quyết về tài chính, ngân sách quan trọng

Quốc hội thông qua Nghị quyết về tài chính, ngân sách quan trọng (Dân trí) - Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025…... tới bài gốc


VTV một năm trước
Phân bổ hơn 13.000 tỷ đồng vốn còn lại của Chương trình phục hồi

Phân bổ hơn 13.000 tỷ đồng vốn còn lại của Chương trình phục hồi VTV.vn - 13.369,468 tỷ đồng số vốn còn lại của Chương trình phục hồi sẽ phân bổ cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương để thực hiện các dự án đủ thủ tục đầu tư. tới bài gốc


Tuổi Trẻ một năm trước
Phân bổ vốn phục hồi: Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân chậm trễ

Phân bổ vốn phục hồi: Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân chậm trễ Sáng 22-6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phân bổ vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng. tới bài gốc


Pháp Luật TPHCM một năm trước
Hàng loạt dự án sẽ triển khai tiếp sau khi Quốc hội phân bổ lại vốn phục hồi phát triển kinh tế - xã hội

Hàng loạt dự án sẽ triển khai tiếp sau khi Quốc hội phân bổ lại vốn phục hồi phát triển kinh tế - xã hội (PLO)- Thủ tướng được Quốc hội giao chỉ đạo rà soát, giao kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án đủ thủ tục đầu tư, đã báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. tới bài gốc


Báo Tin Tức một năm trước
Phân bổ hơn 1.208 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương của các chương trình mục tiêu quốc gia

Phân bổ hơn 1.208 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương của các chương trình mục tiêu quốc gia Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng 22/6, các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia, với 476/482 phiếu tán thành (tương đương 96,36% tổng số đại biểu Quốc hội). tới bài gốc


Tiền Phong một năm trước
Quốc hội yêu cầu giao hơn 62.000 tỷ đồng cho các nhiệm vụ, dự án đủ thủ tục đầu tư

Quốc hội yêu cầu giao hơn 62.000 tỷ đồng cho các nhiệm vụ, dự án đủ thủ tục đầu tư Đối với hơn 62.000 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn, Quốc hội giao Thủ tướng chỉ đạo rà soát, giao kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án đủ thủ tục đầu tư đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 5. tới bài gốc


Thông Tấn Xã Việt Nam một năm trước
Chuyển 24.594 tỷ đồng ngân sách đầu tư công vốn Trung ương cho 10 tỉnh

Chuyển 24.594 tỷ đồng ngân sách đầu tư công vốn Trung ương cho 10 tỉnh Quốc hội điều chỉnh giảm hơn 24.594 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 đã phân bổ để điều chỉnh tăng tương ứng cho 10 địa phương. tới bài gốc


Người Đưa Tin một năm trước
Phân bổ vốn còn lại của chương trình phục hồi

Phân bổ vốn còn lại của chương trình phục hồi Phân bổ 13.369,468 tỷ đồng số vốn còn lại của Chương trình phục hồi cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương để thực hiện các dự án đủ thủ tục đầu tư. tới bài gốc


Thanh Niên một năm trước
Quốc hội tiếp tục phân bổ thêm hàng chục nghìn tỉ đồng đầu tư công

Quốc hội tiếp tục phân bổ thêm hàng chục nghìn tỉ đồng đầu tư công Quốc hội đã thông qua nghị quyết đồng ý phân bổ thêm hàng chục nghìn tỉ đồng đầu tư công cho các bộ, ngành T.Ư và địa phương. tới bài gốc


Báo Đầu Tư một năm trước
Phân bổ vốn còn lại của Chương trình phục hồi, nhưng phải làm rõ trách nhiệm

Phân bổ vốn còn lại của Chương trình phục hồi, nhưng phải làm rõ trách nhiệm Trong phiên làm việc sáng 22/6, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. tới bài gốc