Toàn cảnh: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu thông điệp quan trọng về huy động tài chính tư nhân

VOV một năm trước
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu thông điệp quan trọng về huy động tài chính tư nhân

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu thông điệp quan trọng về huy động tài chính tư nhân

VOV.VN - Chiều 22/6/2023, trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã dự và phát biểu tại Phiên thảo luận về chủ đề “Huy động nguồn tài chính của khu vực tư nhân”. tới bài gốc


Quân Đội Nhân Dân một năm trước
Nỗ lực huy động tài chính từ khu vực tư nhân của Việt Nam

Nỗ lực huy động tài chính từ khu vực tư nhân của Việt Nam Nỗ lực huy động tài chính từ khu vực tư nhân của Việt Nam được đánh giá cao... tới bài gốc


Báo Kiểm Toán một năm trước
Tạo điều kiện hơn nữa cho khu vực tư nhân tham gia năng lượng tái tạo

Tạo điều kiện hơn nữa cho khu vực tư nhân tham gia năng lượng tái tạo (BKTO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh thông điệp này tại phiên thảo luận về chủ đề "Huy động nguồn tài chính của khu vực tư nhân" trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh về hiệp ước tài chính toàn cầu mới, tổ chức tại Paris, Pháp, chiều 22/6 (giờ địa phương). tới bài gốc


Tạp Chí Công Thương một năm trước
Tạo điều kiện hơn nữa khu vực tư nhân trong lĩnh vực năng lượng tái

Tạo điều kiện hơn nữa khu vực tư nhân trong lĩnh vực năng lượng tái Đây là một trong những nội dung được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tại phiên thảo luận trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh về hiệp ước tài chính toàn cầu mới tổ chức tại Paris (Pháp). tới bài gốc


VnMedia một năm trước
Việt Nam đang đẩy nhanh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức

Việt Nam đang đẩy nhanh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức (VnMedia) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh Việt Nam đang đẩy nhanh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, thực hiện mục tiêu phát thải bằng “0” vào năm 2050. Trong đó, trọng tâm là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho tăng trưởng xanh, chuyển đổi số. tới bài gốc


Công Luận một năm trước
Nguồn vốn đầu tư công từ Chính phủ dẫn dắt, thúc đẩy đầu tư tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo

Nguồn vốn đầu tư công từ Chính phủ dẫn dắt, thúc đẩy đầu tư tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo (CLO) Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nguồn vốn đầu tư công từ Chính phủ cần đóng vai trò dẫn dắt, thúc đẩy đầu tư tư; hỗ trợ chi phí trong giai đoạn đầu tư, tiêu thụ sản phẩm, bảo lãnh vốn vay, giảm thiểu rủi ro cho khu vực tư nhân trong các dự án tăng trưởng xanh và năng lượng tái tạo. tới bài gốc


Công Thương một năm trước
Thông điệp của Việt Nam về huy động nguồn tài chính khu vực tư nhân

Thông điệp của Việt Nam về huy động nguồn tài chính khu vực tư nhân Tại Hội nghị Thượng đỉnh về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự và phát biểu về chủ đề Huy động nguồn tài chính của khu vực tư nhân. tới bài gốc


Nhân Dân một năm trước
Việt Nam quyết tâm thực hiện mục tiêu phát thải bằng “0” vào năm 2050

Việt Nam quyết tâm thực hiện mục tiêu phát thải bằng “0” vào năm 2050 Ngày 22/6, phát biểu tại phiên thảo luận về huy động nguồn tài chính của khu vực tư nhân trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Việt Nam đang đẩy nhanh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, thực hiện mục tiêu phát thải bằng “0” vào năm 2050. tới bài gốc


Nhân Dân một năm trước
Việt Nam quyết tâm thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050

Việt Nam quyết tâm thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 Ngày 22/6, phát biểu tại phiên thảo luận về huy động nguồn tài chính của khu vực tư nhân trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Việt Nam đang đẩy nhanh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. tới bài gốc


Báo Quốc Tế một năm trước
Hội nghị Thượng đỉnh về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu thông điệp về huy động tài chính tư nhân

Hội nghị Thượng đỉnh về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu thông điệp về huy động tài chính tư nhân Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã dự và phát biểu tại Phiên thảo luận về chủ đề 'Huy động nguồn tài chính của khu vực tư nhân'. tới bài gốc


Báo Chính Phủ một năm trước
Tạo điều kiện hơn nữa khu vực tư nhân trong lĩnh vực năng lượng tái tạo

Tạo điều kiện hơn nữa khu vực tư nhân trong lĩnh vực năng lượng tái tạo (Chinhphu.vn) - Đây là một trong những nội dung được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tại phiên thảo luận về chủ đề "Huy động nguồn tài chính của khu vực tư nhân", chiều 22/6 (giờ địa phương), trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh về hiệp ước tài chính toàn cầu mới, tổ chức tại Paris (Pháp). tới bài gốc


Người Lao Động một năm trước
CLIP: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị Hiệp ước tài chính toàn cầu

CLIP: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị Hiệp ước tài chính toàn cầu Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà là một trong những diễn giả chính của Phiên thảo luận về huy động nguồn tài chính của khu vực tư nhân trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới đang diễn ra tại Paris, Pháp... tới bài gốc


Công An Nhân Dân một năm trước
Việt Nam đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế - Báo Công an nhân dân điện tử

Việt Nam đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế - Báo Công an nhân dân điện tử Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới (HNTĐ), chiều 22/6 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã dự và phát biểu tại phiên thảo luận về chủ đề “Huy động nguồn tài chính của khu vực tư nhân”. tới bài gốc


Báo Pháp Luật một năm trước
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới (PLVN) - Bộ Ngoại giao ngày 23/6 cho biết, chiều 22/6, trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới (HNTĐ), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã dự và phát biểu tại Phiên thảo luận về chủ đề “Huy động nguồn tài chính của khu vực tư nhân”. tới bài gốc


Thông Tấn Xã Việt Nam một năm trước
Phó Thủ tướng nêu thông điệp quan trọng về huy động tài chính tư nhân

Phó Thủ tướng nêu thông điệp quan trọng về huy động tài chính tư nhân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh Việt Nam đang đẩy nhanh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. tới bài gốc


Quân Đội Nhân Dân một năm trước
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã dự và phát biểu tại Phiên thảo luận

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã dự và phát biểu tại Phiên thảo luận Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới (HNTĐ) ngày 22-6, giờ Paris, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã dự và phát biểu tại Phiên thảo luận về chủ đề “Huy động nguồn tài chính của khu vực tư nhân”. tới bài gốc


Báo Tin Tức một năm trước
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Phiên thảo luận Huy động nguồn tài chính của khu vực tư nhâ...

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Phiên thảo luận Huy động nguồn tài chính của khu vực tư nhâ... Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, chiều 22/6, trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã dự và phát biểu tại Phiên thảo luận về chủ đề “Huy động nguồn tài chính của khu vực tư nhân”. tới bài gốc