Toàn cảnh: Quảng Nam: Đẩy mạnh phát triển du lịch từ vùng dược liệu

Báo Dân Tộc một năm trước

Quảng Nam: Đẩy mạnh phát triển du lịch từ vùng dược liệu

Với lợi thế về vùng trồng dược liệu đặc thù, Quảng Nam đang hướng tới xây dựng các vùng chuyên canh dược liệu nhằm cung cấp các sản phẩm cho thị trường, đồng thời gắn phát triển kinh tế với phát triển du lịch, nghỉ dưỡng, thu hút sự đầu tư của nhiều doanh nghiệp. tới bài gốc