Toàn cảnh: Đề xuất giao định mức, chỉ tiêu để cán bộ phải thực hiện, tránh đùn đẩy

Lao Động một năm trước

Đề xuất giao định mức, chỉ tiêu để cán bộ phải thực hiện, tránh đùn đẩy

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An cho biết, quan điểm cá nhân của ông là cần áp dụng cách thức quản trị như của doanh nghiệp trong cơ quan nhà nước, đó là khoán sản phẩm, giao định mức, chỉ tiêu, doanh số để các cấp, cán bộ, công chức phải triển khai thực hiện, tránh đùn đẩy. tới bài gốc


Thanh Niên một năm trước
'Giải pháp chữa bệnh sợ trách nhiệm như thế là rất mạnh, tương đối đầy đủ'

'Giải pháp chữa bệnh sợ trách nhiệm như thế là rất mạnh, tương đối đầy đủ' Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nói các giải pháp được Quốc hội đưa ra nhằm xử lý tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm của cán bộ, công chức hiện nay là "rất mạnh, tương đối đầy đủ". tới bài gốc


VTC một năm trước
Tổng Thư ký Quốc hội: Giải pháp chữa 'bệnh sợ trách nhiệm' đã tương đối đầy đủ

Tổng Thư ký Quốc hội: Giải pháp chữa 'bệnh sợ trách nhiệm' đã tương đối đầy đủ Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, yêu cầu tại nghị quyết chung của kỳ họp tương đối đầy đủ để hạn chế tình trạng sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ. tới bài gốc


Nhà Đầu Tư một năm trước
Quốc hội nhìn trực diện và có giải pháp với cán bộ đùn đẩy trách nhiệm

Quốc hội nhìn trực diện và có giải pháp với cán bộ đùn đẩy trách nhiệm Lần đầu tiên, Nghị quyết chung của Quốc hội ghi nhận về tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và có những giải pháp để ngăn chặn. tới bài gốc


Báo Đầu Tư một năm trước
Giải pháp chữa bệnh sợ trách nhiệm đã tương đối đầy đủ

Giải pháp chữa bệnh sợ trách nhiệm đã tương đối đầy đủ Những yêu cầu tại Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ năm đã đủ để khắc phục được tình trạng tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức hay chưa. tới bài gốc