Toàn cảnh: Thủ tướng: Hạn chế tối đa đề xuất, ban hành chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước

Tài Chính Doanh Nghiệp một năm trước
Thủ tướng: Hạn chế tối đa đề xuất, ban hành chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước

Thủ tướng: Hạn chế tối đa đề xuất, ban hành chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương hạn chế tối đa việc đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước; trừ trường hợp thực hiện theo cam kết quốc tế, theo quyết định của cấp có thẩm quyền trong những tình huống thực sự cần thiết, cấp bách... tới bài gốc


VnEconomy một năm trước
Thủ tướng ra chỉ thị chấn chỉnh sau khi kiểm toán phát hiện vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách

Thủ tướng ra chỉ thị chấn chỉnh sau khi kiểm toán phát hiện vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước... tới bài gốc


Sài Gòn Giải Phóng một năm trước
Không tự đặt ra các khoản thu, không giữ lại hoặc để các khoản thu ngoài ngân sách Nhà nước trái pháp luật

Không tự đặt ra các khoản thu, không giữ lại hoặc để các khoản thu ngoài ngân sách Nhà nước trái pháp luật Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách Nhà nước. tới bài gốc


Nhân Dân một năm trước
Chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật về chấp hành pháp luật về tài chính-ngân sách Nhà nước

Chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật về chấp hành pháp luật về tài chính-ngân sách Nhà nước Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/6/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính-ngân sách Nhà nước. tới bài gốc


Doanh Nghiệp Hội Nhập một năm trước
Tăng cường kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính

Tăng cường kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/6/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành... tới bài gốc


Báo Tin Tức một năm trước
Chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước

Chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước. tới bài gốc


Công Thương một năm trước
Tăng cường kỷ luật chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước

Tăng cường kỷ luật chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước Đây là yêu cầu của Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước. tới bài gốc


Báo Kiểm Toán một năm trước
Công khai, báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước

Công khai, báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước (BKTO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN). tới bài gốc


VietNamNet một năm trước
Thủ tướng: Nghiêm cấm chi sai nguồn, chi ngoài dự toán

Thủ tướng: Nghiêm cấm chi sai nguồn, chi ngoài dự toán Thủ tướng nghiêm cấm các trường hợp chi sai nguồn, thực hiện các khoản chi ngoài dự toán, các khoản chi trái quy định để cho vay, tạm ứng đối với những việc, những nội dung sai chế độ quy định. tới bài gốc


Tuổi Trẻ một năm trước
Chi ngân sách sai nguồn, sử dụng tài sản công sai đối tượng phải hoàn trả cho nhà nước

Chi ngân sách sai nguồn, sử dụng tài sản công sai đối tượng phải hoàn trả cho nhà nước Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 22 ngày 23-6 về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước. tới bài gốc


Công Luận một năm trước
Hạn chế tối đa việc đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước

Hạn chế tối đa việc đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương hạn chế tối đa việc đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước. tới bài gốc


Thời Báo Tài Chính Việt Nam một năm trước
Thủ tướng yêu cầu siết chặt kỷ cương, kỷ luật về tài chính – ngân sách nhà nước

Thủ tướng yêu cầu siết chặt kỷ cương, kỷ luật về tài chính – ngân sách nhà nước Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/6/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính – ngân sách nhà nước. tới bài gốc


VnMedia một năm trước
Thủ tướng chỉ thị: Tăng cường kiểm toán, thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính - Ngân sách nhà nước

Thủ tướng chỉ thị: Tăng cường kiểm toán, thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính - Ngân sách nhà nước (VnMedia) - Tăng cường công tác quyết toán, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch; thực hiện đầy đủ, kịp thời các kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, thanh tra… là yêu cầu tại Chỉ thị 22 của Thủ tướng…... tới bài gốc


Báo Đầu Tư một năm trước
Thủ tướng chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách nhà nước

Thủ tướng chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách nhà nước Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/6/2023 về chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước. tới bài gốc


Tạp Chí Xây Dựng một năm trước
Nghiêm cấm chi sai nguồn, mượn nguồn của các cấp ngân sách

Nghiêm cấm chi sai nguồn, mượn nguồn của các cấp ngân sách Các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương kiểm soát chi ngân sách chặt chẽ, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Nghiêm cấm các trường hợp chi sai nguồn, mượn nguồn của các cấp ngân sách khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. tới bài gốc


Tạp Chí Tài Chính một năm trước
Xử lý nghiêm các sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước

Xử lý nghiêm các sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra và thực hiện công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN)…; Xử lý nghiêm đối với các sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản của Nhà nước đã được cơ quan kiểm toán, thanh tra phát hiện, kiến nghị. tới bài gốc


VOV một năm trước
Chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách

Chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/6/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước. tới bài gốc


Báo Chính Phủ một năm trước
Tăng cường kỷ cương chấp hành pháp luật tài chính ngân sách

Tăng cường kỷ cương chấp hành pháp luật tài chính ngân sách Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/6/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước. tới bài gốc


VTV một năm trước
Chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý tài chính - ngân sách nhà nước

Chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý tài chính - ngân sách nhà nước VTV.vn - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước. tới bài gốc


Thời Đại một năm trước
Hủy bỏ, thu hồi về ngân sách các khoản chuyển nguồn không đúng quy định

Hủy bỏ, thu hồi về ngân sách các khoản chuyển nguồn không đúng quy định Quốc hội giao Chính phủ quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước; hủy bỏ, thu hồi về NSNN các khoản chuyển nguồn không đúng quy định, không có nhu cầu sử dụng hoặc quá thời gian giải ngân theo quy định. tới bài gốc


Báo Đấu Thầu một năm trước
Quốc thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

Quốc thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 (BĐT) - Chiều 19/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 với 473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 95,75% tổng số đại biểu Quốc hội. tới bài gốc


VnEconomy một năm trước
Nhiều hạn chế trong lập, chấp hành dự toán ngân sách, đặc biệt là dự toán thu tiền sử dụng đất

Nhiều hạn chế trong lập, chấp hành dự toán ngân sách, đặc biệt là dự toán thu tiền sử dụng đất Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Quốc hội nêu rõ bên cạnh kết quả đạt được, kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành các quy định pháp luật và thực hiện việc lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước chưa nghiêm. Công tác lập dự toán thu tiền sử dụng đất của nhiều địa phương chưa sát so với thực hiện... tới bài gốc


Vietnam Finance một năm trước
'Xử lý nghiêm, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu khi vi phạm quản lý ngân sách'

'Xử lý nghiêm, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu khi vi phạm quản lý ngân sách' (VNF) - Nghị quyết về Ngân sách Nhà nước vừa được Quốc hội thông qua yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, các tập thể, cá nhân có vi phạm trong lập, chấp hành dự toán, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; lập, gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 chậm so với thời gian quy định. tới bài gốc


Giáo Dục Và Thời Đại một năm trước
Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN 2021

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN 2021 GD&TĐ - Chiều 19/6, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021. tới bài gốc


Kinh Tế Đô Thị một năm trước
Quốc hội thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021

Quốc hội thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 Kinhtedothi - Với 473/478 ý kiến tán thành, chiếm 95,75% tổng số đại biểu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về quyết toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2021. tới bài gốc


Quân Đội Nhân Dân một năm trước
Quốc hội thông qua nghị quyết về quyết toán ngân sách Nhà nước 2021

Quốc hội thông qua nghị quyết về quyết toán ngân sách Nhà nước 2021 Chiều 19-6, với 95,75 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021... tới bài gốc


Người Đưa Tin một năm trước
Thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021

Thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 Quốc hội phê chuẩn tổng số chi cân đối ngân sách Nhà nước là 2,4 triệu tỷ đồng bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2021 sang năm 2022. tới bài gốc


VOV một năm trước
Quốc hội tán thành quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

Quốc hội tán thành quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 VOV.VN - Với 473/478 ý kiến tán thành, chiếm 95,75% tổng số đại biểu, Quốc hội đã biểu quyết tán thành quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. tới bài gốc


Kinh Tế & Dự Báo một năm trước
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ngân sách nhà nước

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ngân sách nhà nước Quốc hội yêu cầu làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, các tập thể, cá nhân có vi phạm trong lập, chấp hành dự toán, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. tới bài gốc


Báo Dân Tộc một năm trước
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Quốc hội thông qua nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Quốc hội thông qua nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 Chiều 19/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. tới bài gốc


Thông Tấn Xã Việt Nam một năm trước
Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước Nghị quyết được Quốc hội thông qua đã phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; trong đó, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 2.387.906 tỷ đồng. tới bài gốc


Tài Chính Doanh Nghiệp một năm trước
Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 Chiều 19/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 với 473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 95,75% tổng số đại biểu Quốc hội. tới bài gốc


Công An Nhân Dân một năm trước
Quốc hội thông qua hàng loạt vấn đề "nóng" tại Luật Giá và Nghị quyết về ngân sách nhà nước

Quốc hội thông qua hàng loạt vấn đề "nóng" tại Luật Giá và Nghị quyết về ngân sách nhà nước Với hơn 92,91% và 95,75% đại biểu biểu quyết tán thành, chiều ngày 19/6 Quốc hội thông qua Luật Giá sửa đổi và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. tới bài gốc


Báo Tin Tức một năm trước
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước Chiều 19/6, với 95,75% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. tới bài gốc


Lao Động một năm trước
Nghiên cứu cơ chế quản lý, sử dụng nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng

Nghiên cứu cơ chế quản lý, sử dụng nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng Chiều 19.6, tiếp tục kỳ họp thứ 5, với 473 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỉ lệ 95,75%), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. tới bài gốc


Tiền Phong một năm trước
Đề xuất cơ chế sử dụng nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng

Đề xuất cơ chế sử dụng nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng Chiều 19/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021. Trong đó, Quốc hội yêu cầu nghiên cứu, đề xuất cơ chế quản lý, sử dụng nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng để bảo đảm sử dụng đúng mục đích. tới bài gốc


Nhân Dân một năm trước
Hủy bỏ, thu hồi về ngân sách nhà nước các khoản chuyển nguồn không đúng quy định

Hủy bỏ, thu hồi về ngân sách nhà nước các khoản chuyển nguồn không đúng quy định Quốc hội giao Chính phủ quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước; hủy bỏ, thu hồi về ngân sách nhà nước các khoản chuyển nguồn không đúng quy định, không có nhu cầu sử dụng hoặc quá thời gian giải ngân theo quy định. tới bài gốc


Tổ Quốc một năm trước
Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 (Tổ Quốc) - Chiều 19/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, với 473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. tới bài gốc


Báo Đầu Tư một năm trước
Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, chi gần 2,5 triệu tỷ đồng

Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, chi gần 2,5 triệu tỷ đồng Quốc hội phê chuẩn tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 2.484.439 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2021 sang năm 2022. tới bài gốc