Toàn cảnh: Ra mắt khóa học “Xử lý Khủng hoảng Truyền thông trường học”

Market Times một năm trước
Ra mắt khóa học “Xử lý Khủng hoảng Truyền thông trường học”

Ra mắt khóa học “Xử lý Khủng hoảng Truyền thông trường học”

Nhằm nâng cao kiến thức về truyền thông cho lãnh đạo trường học, Hội truyền thông số Việt Nam đã tổ chức khoá học “Xử lý Khủng hoảng Truyền thông trường học”. tới bài gốc