Toàn cảnh: Sợ bị điều tra tham nhũng, giới tài chính Trung Quốc bắt đầu từ bỏ lối sống xa hoa

Vietnam Finance một năm trước
Sợ bị điều tra tham nhũng, giới tài chính Trung Quốc bắt đầu từ bỏ lối sống xa hoa

Sợ bị điều tra tham nhũng, giới tài chính Trung Quốc bắt đầu từ bỏ lối sống xa hoa

(VNF) - Từ việc cắt giảm lương, thưởng và yêu cầu nhân viên không mặc quần áo đắt tiền, đến việc kiềm chế chi phí đi lại và giải trí, các công ty tài chính Trung Quốc đã nhảy vào một cuộc "thắt lưng buộc bụng" khi Bắc Kinh cố trấn áp nạn tham nhũng trong lĩnh vực tài chính. tới bài gốc