Toàn cảnh: Tăng trưởng kinh tế Eurozone sụt giảm mạnh

Thời Báo Tài Chính Việt Nam một năm trước
Tăng trưởng kinh tế Eurozone sụt giảm mạnh

Tăng trưởng kinh tế Eurozone sụt giảm mạnh

Một cuộc khảo sát vừa công bố cho thấy, hoạt động kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) chậm lại trong tháng 6/2023 và thấp nhất trong 5 tháng qua do sản xuất công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. tới bài gốc


Doanh Nghiệp Hội Nhập một năm trước
Kinh tế Eurozone tăng trưởng chậm lại, thấp nhất trong 5 tháng

Kinh tế Eurozone tăng trưởng  chậm lại, thấp nhất trong 5 tháng Do sản xuất công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, hoạt động kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) chậm lại trong tháng 6/2023 và thấp nhất trong 5 tháng qua... tới bài gốc


Thông Tấn Xã Việt Nam một năm trước
Tăng trưởng kinh tế Eurozone chậm lại, thấp nhất trong 5 tháng qua

Tăng trưởng kinh tế Eurozone chậm lại, thấp nhất trong 5 tháng qua S&P Global cho biết hoạt động kinh tế của Eurozone chậm lại cho thấy sự suy yếu mới trong nền kinh tế Eurozone sau khi phục hồi tăng trưởng ngắn ngủi được ghi nhận vào mùa Xuân. tới bài gốc


Báo Tin Tức một năm trước
Tăng trưởng kinh tế Eurozone chậm lại

Tăng trưởng kinh tế Eurozone chậm lại Hoạt động kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) chậm lại trong tháng 6/2023 và thấp nhất trong 5 tháng qua do sản xuất công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, một cuộc khảo sát vừa công bố cho thấy. tới bài gốc