Thoả thuận Sử dụng

Chào mừng bạn đến với thoả thuận sử dụng của trang web vina.express!

1. Chấp nhận các điều khoản

Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện trong Thoả thuận Sử dụng này.

2. Quyền sở hữu

Công nghệ trên trang web này là tài sản sở hữu của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền.

Bản quyền các nội dung tin tức thuộc về nhà xuất bản của tin tức đó.

3. Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc đặc biệt nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này hoặc các liên kết đến trang web khác.

4. Quyền riêng tư

Chúng tôi tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư. Thông tin chi tiết về việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn có thể được tìm thấy trong Chính sách Riêng tư của chúng tôi.

5. Sửa đổi thoả thuận

Chúng tôi có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc cập nhật Thoả thuận Sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà chúng tôi cho là thích hợp. Việc sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng trên trang web này.

6. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc về Thoả thuận Sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: hi@vina.express.

Vui lòng kiểm tra lại Thoả thuận Sử dụng này định kỳ để cập nhật với bất kỳ thay đổi nào.