Toàn cảnh: Thổi hồn nhạc cho dừa

Tuổi Trẻ một năm trước

Thổi hồn nhạc cho dừa

'Đời ông cha tôi sống nhờ cây dừa, rồi được bóng dừa che chở qua mưa bom bão đạn, nên khi hòa bình lập lại tôi muốn biến những cây dừa trở thành nhạc cụ làm vui tươi cho đời'. tới bài gốc