Toàn cảnh: Đã có tài khoản định danh mức độ 1 có cần đăng ký tài khoản mức độ 2?

Lao Động một năm trước
Đã có tài khoản định danh mức độ 1 có cần đăng ký tài khoản mức độ 2?

Đã có tài khoản định danh mức độ 1 có cần đăng ký tài khoản mức độ 2?

Bạn đọc Hoàng Liên hỏi: Tôi đã thực hiện đăng ký tài khoản định danh mức độ 1, vậy tôi có phải đăng ký tài khoản định danh mức độ 2 nữa không? tới bài gốc


Bảo Vệ Pháp Luật một năm trước
Có bắt buộc đăng ký tài khoản định danh điện tử không

Có bắt buộc đăng ký tài khoản định danh điện tử không Hiện nay, Nhà nước đang đẩy mạnh phát triển tài khoản định danh điện tử, tiến hành việc cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 cho người dân tại các địa phương nhằm phục vụ chuyển đổi số quốc gia Vậy có bắt buộc công dân phải đăng ký tài khoản định danh điện tử Công dân có bị xử phạt khi không thực hiện... tới bài gốc


Báo Quốc Tế một năm trước
Thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử mà người dân cần biết

Thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử mà người dân cần biết Dưới đây là chi tiết thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với công dân Việt Nam... tới bài gốc