Toàn cảnh: TikTok đầu tư hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đông Nam Á

Doanh Nghiệp Hội Nhập một năm trước
TikTok đầu tư hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đông Nam Á

TikTok đầu tư hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đông Nam Á

Hoạt động này một lần nữa khẳng định nỗ lực của TikTok nhằm giúp đỡ hơn 120.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) trong giai đoạn ba năm của kế hoạch chuyển đổi số. tới bài gốc


Market Times một năm trước
TikTok ‘rót’ 12,2 triệu USD vào Đông Nam Á, liệu doanh nghiệp Việt Nam có được hưởng lợi?

TikTok ‘rót’ 12,2 triệu USD vào Đông Nam Á, liệu doanh nghiệp Việt Nam có được hưởng lợi? Khoản đầu tư mới của TikTok được thực hiện trong vòng ba năm bao gồm 10,7 triệu USD cho ngân sách quảng cáo và 1,5 triệu USD tiền mặt. tới bài gốc