Toàn cảnh: TP.HCM: Hơn 400 ca mắc tay chân miệng trong tuần qua

VTC một năm trước
TP.HCM: Hơn 400 ca mắc tay chân miệng trong tuần qua

TP.HCM: Hơn 400 ca mắc tay chân miệng trong tuần qua

Tuần qua, trên địa bàn TP.HCM có 423 ca mắc tay chân miệng, tăng gấp 2,5 lần so với trung bình 4 tuần trước. tới bài gốc