Toàn cảnh: TP. Hồ Chí Minh: Xây dựng, triển khai Đề án thành lập Khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thương Hiệu & Công Luận một năm trước
TP. Hồ Chí Minh: Xây dựng, triển khai Đề án thành lập Khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao

TP. Hồ Chí Minh: Xây dựng, triển khai Đề án thành lập Khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Xây dựng và triển khai Đề án thành lập Khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao tại TP. Hồ Chí Minh để phục vụ phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, đồng thời đáp ứng nhu cầu về mặt bằng sản xuất của doanh nghiệp. tới bài gốc