Toàn cảnh: Trạng Bịu đi sứ đòi đất cho vua Nam

Thời Đại một năm trước

Trạng Bịu đi sứ đòi đất cho vua Nam

Chuyến đi sứ của “Trạng Bịu” Nguyễn Đăng Đạo gắn liền với việc đòi lại 3 động là Ngưu Dương, Hồ Điệp, Phổ Viên thuộc xứ Tuyên Quang bị nhà Thanh lấn chiếm trái phép. tới bài gốc