Toàn cảnh: Ngành thuế tiếp nhận gần 7 tỷ hóa đơn điện tử có mã

Tài Chính Doanh Nghiệp một năm trước
Ngành thuế tiếp nhận gần 7 tỷ hóa đơn điện tử có mã

Ngành thuế tiếp nhận gần 7 tỷ hóa đơn điện tử có mã

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng cho biết, đến nay hệ thống của cơ quan thuế đã ghi nhận gần 7 tỷ hóa đơn điện tử có mã. Đồng thời, cơ quan thuế đã có Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý hóa đơn điện tử. tới bài gốc


Hải Quan một năm trước
Ngành Thuế ghi nhận gần 7 tỷ hóa đơn điện tử có mã

Ngành Thuế ghi nhận gần 7 tỷ hóa đơn điện tử có mã Đến nay hệ thống của cơ quan thuế đã ghi nhận gần 7 tỷ hóa đơn điện tử có mã. tới bài gốc


Thời Báo Tài Chính Việt Nam một năm trước
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngăn chặn sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngăn chặn sử dụng hóa đơn bất hợp pháp Hóa đơn điện tử với những ưu việt mang lại như tiết kiệm thời gian, chi phí vận chuyển, bảo quản hóa đơn, giảm thiểu các thủ tục hành chính, an toàn, bảo mật thông tin... cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế triển khai, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm về hóa đơn. tới bài gốc