Toàn cảnh: Xu hướng giảm bao trùm giá hàng hóa nguyên liệu thế giới

Quản Lý Thị Trường một năm trước
Xu hướng sụt giảm của giá hàng hóa thế giới

Xu hướng sụt giảm của giá hàng hóa thế giới

Có đến 27 trên tổng số 31 mặt hàng đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ, 17 mặt hàng kết thúc tuần với mức biến động trên 3%; phần nào phản ánh những diễn biến rất sôi động của thị trường trong tuần. tới bài gốc


Công Thương một năm trước
Thị trường hàng hoá hôm nay 26/6: Giá dầu WTI đánh mất mốc 70 USD

Thị trường hàng hoá hôm nay 26/6: Giá dầu WTI đánh mất mốc 70 USD Thị trường hàng hoá hôm nay 26/6: Giá dầu WTI đánh mất mốc 70 USD/thùng; Giá cà phê Arabica, đường thô lao dốc. tới bài gốc


Thời Báo Ngân Hàng một năm trước
Xu hướng giảm bao trùm giá hàng hóa nguyên liệu thế giới

Xu hướng giảm bao trùm giá hàng hóa nguyên liệu thế giới Xu hướng giảm bao trùm giá hàng hóa nguyên liệu thế giới... tới bài gốc